سفارش تبلیغ
صبا ویژن
زهرقند
دربارهزهرقند


زهرا قنادی
متناقض نما، صنعتی ادبی است که در آن دو صفت متضاد در یک شخص یا یک شیء جمع گردد. جمع اضداد یا پارادوکس نیز به آن گفته می شود. مثل: (زهرقند )

 

... و فرهنگ (1)


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط زهرا قنادی 91/3/31:: 12:46 عصر     |     () نیش