سفارش تبلیغ
صبا ویژن
زهرقند
دربارهزهرقند


زهرا قنادی
متناقض نما، صنعتی ادبی است که در آن دو صفت متضاد در یک شخص یا یک شیء جمع گردد. جمع اضداد یا پارادوکس نیز به آن گفته می شود. مثل: (زهرقند )

 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط زهرا قنادی 91/4/1:: 7:12 عصر     |     () نیش

 

... و فرهنگ (1)


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط زهرا قنادی 91/3/31:: 12:46 عصر     |     () نیش

آرش کمانگیر

خدایا اگر دستبند تجمّل
نمی بست دست کمانگیر ما را
کسی تا قیامت نمی کرد پیدا
از آن گوشه کهکشان تیر ما را

محمد کاظم کاظمی


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط زهرا قنادی 91/3/22:: 11:46 صبح     |     () نیش